Splitsing specialisatie Jeugdrecht Raad voor Rechtsbijstand: wat is er veranderd in 2019?

Moesten er in 2018 nog punten gehaald worden voor de specialisatie jeugdrecht (die zowel jeugdstrafrecht als civiel jeugdrecht (uithuisplaatsingen en ondertoezichtstelling) omvatte, in 2019 zijn beide rechtsgebieden gesplitst in jeugdstrafrecht en civiel jeugdrecht. Voor beide rechtsgebieden moeten er 8 punten worden behaald in 2019. Het is mogelijk beide rechtsgebieden te blijven doen, of een keuze te maken tussen deze rechtsgebieden.

In de praktijk betekent dit dat een advocaat die zowel gesloten uithuisplaatsingen als jeugdstrafrecht blijft doen, zowel 8 punten jeugdstrafrecht als 8 punten civiel jeugdrecht dient te halen in 2019.

Daarnaast moeten advocaten die willen worden ingeschreven voor de specialisatie jeugdstrafrecht of civiel jeugdrecht in het rechtsgebiedenregister volgens artikel 4.4, lid 2 van Voda in totaal 10 opleidingspunten halen op het betreffende rechtsgebied.

Samenvatting opleidingsvoorwaarden voortgezette inschrijving

2018       

Specialisatie Jeugdrecht: 

8 punten Jeugdstrafrecht per 2 jaar (4 punten per jaar)

8 punten Civiel jeugdrecht per 2 jaar (4 punten per jaar)

2019       

Specialisatie Jeugdstrafrecht: 8 punten per jaar op het gebied van jeugdstrafrecht (waaronder één actualiteitencursus)

Specialisatie Civiel Jeugdrecht: 8 punten per jaar op het terrein van civiel jeugdrecht (waaronder één actualiteitencursus)

Zie voor de volledigheid de inschrijvingsvoorwaarden 2019 van de Raad voor Rechtsbijstand.

Toelating tot specialisaties

Het voorgaande heeft betrekking op de voortgezette inschrijving voor de betreffende rechtsgebieden. Voor advocaten die willen worden toegelaten tot de specialisatie jeugdstrafrecht bij de Raad voor Rechtsbijstand, geldt dat ze gedurende de voorgaande 3 jaren 8 PO-punten op het terrein van jeugdstrafrecht gehaald moeten hebben. Daarnaast moeten ze 4 opleidingspunten op het terrein van civiel jeugdrecht gehaald hebben. 

Ten aanzien van de toelating voor de specialisatie civiel jeugdrecht geldt het omgekeerde. Daar moeten 8 opleidingspunten in 3 jaar worden behaald voor civiel jeugdrecht en 4 opleidingspunten op het terrein van jeugdstrafrecht. Advocaten die voor beide rechtsgebieden ingeschreven willen worden, moeten in 3 jaar tijd 10 opleidingspunten jeugdstrafrecht en 10 opleidingspunten civiel jeugdrecht hebben gehaald.

Zie voor meer informatie de website van de Raad voor Rechtsbijstand

Splitsing Jeugdrecht