Toon cursussen op rechtsgebied

Praktisch en actueel civiel jeugdrecht

25 november 2019 - De Nieuwe Poort Amsterdam

mr. Annette van Riemsdijk
 • DOCENT(EN):
  mr. Annette van Riemsdijk
 • LOCATIE:
  De Nieuwe Poort Amsterdam
 • TIJD:12:30 tot 17:30 uur
 • PRIJS:349
 • DATUM:
  25 november 2019
 • PO-PUNTEN:4
 • DATUM:25 november 2019
De Nieuwe Poort Amsterdam

Advocaat en jeugdrechter Annette van Riemsdijk geeft u praktische handvatten voor het procederen in het civiele jeugdrecht en het optimaliseren van uw relatie met de gezinsvoogd en de RvdK. Naast actualiteiten over OTS, uithuisplaatsing en gezag wordt ingegaan op vrijwillige en dwangtrajecten, (komende) wetgeving, NJI- richtlijnen, de beroepscode van het SKJ (tuchtrecht voor jeugdwerkers) en actuele jurisprudentie.

4 PO-PUNTEN Nederlandse Orde van Advocaten

Niveau & Doelgroep

De advocaat beschikt over basiskennis van het civiele jeugdrecht. Deze cursus is bedoeld voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen. 

Inleiding

De nadruk wordt gelegd op het civiele jeugdrecht in de praktijk. Naast de actualiteiten in het jeugdrechtdomein wordt ingegaan op vrijwillige en dwangtrajecten, (komende) wetgeving, de richtlijnen van het NJI, de beroepscode van het SKJ en jurisprudentie op deze gebieden. 

Als advocaat in de jeugdrechtpraktijk wil u op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in het civiele jeugdrecht. Met deze cursus is uw kennis weer helemaal up- to- date. Ook krijgt u in deze cursus praktische handvatten voor het procederen in het civiele jeugdrecht en het optimaliseren van uw relatie met gecertificeerde instellingen en raden voor kinderbescherming. 

Cursusvorm

Binnen het civiel jeugdrecht zijn recentelijk veel ontwikkelingen geweest, zoals de invoering van de Jeugdwet, de WMO en de ingrijpende veranderingen in het stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen. Hoe werken deze wijzigingen uit in de praktijk, en hoe kan de advocaat de mogelijkheden die de (nieuwe) wetgeving biedt benutten?

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft u kennis van de belangrijkste leerstukken op het gebied van het civiele jeugdrecht, zoals:

 • conflictdiagnose;
 • inschakeling Veilig thuis;
 • beschermingstafel en ketenhulpverlening: beschermingsmaatregelen: ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing;
 • voorbereiding op de gezag- en omgangszitting;
 • gezinsvoogdij;
 • beëindiging van ouderlijk gezag en belang perspectief opgroeien kind; 
 • gesloten jeugdhulp;
 • bijzondere curator;
 • positie van het kind binnen het civiele jeugdrecht (minderjarigheid en rechtspositie, rapporten Kinderombudsman en Kinderrechtenmonitor);
 • rechtspositie van pleegouders;
 • de Jeugdwet;
 • recente jurisprudentie;
 • de rol van het IVRK in de praktijk;
 • tuchtrecht jeugdprofessionals (SKJ). 

Naast advocaat, mediaitor (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax), rechter plv. en raadsheer-plv. is mr. A. M. Van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR (mediation) en trainde duizenden professionals in het familierecht, onderhandelen, mediation, procesvoering en risicoanalyse. 

Ook adviseerde mr. Van Riemsdijk evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocaten en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke epertise en jarenlange ervaring, zowel juridisch als psychologisch, loopt mr. Van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was zij 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings- ” kantoor in Nederland. 

Mr. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en voorzitter plv bij de Stichting Kwaliteitsregister jeugd te Bilthoven. 

    

De Nieuwe Poort Amsterdam
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam

Aanmelden voor deze cursus

U ontvangt na aanmelding een bevestiging per e-mail.