Waarom een (twee)jaarlijkse WWFT-cursus voor bijna elke advocaat verplicht is

Lokale orden hebben een WWFT-beleidsregel met daarin opgenomen opleidingsverplichtingen voor WWFT-cursussen. Daar staat doorgaans de volgende bepaling in artikel 3:  

"Artikel 3 Opleidingsverplichtingen

1 Kantoorverantwoordelijken voor de Wwft en/of compliance officers dienen jaarlijks aantoonbaar een (externe) Wwft cursus van ten minste twee uur te volgen.

2 De hierboven genoemde medewerkers van kantoren mogen de opgedane kennis delen binnen het kantoor via interne cursussen mits dit kan worden aangetoond.

3 Medewerkers die buiten de hierboven genoemde categorieën vallen dienen één keer per twee jaar aantoonbaar een Wwft cursus te volgen.

4 Voor de opleidingsverplichting wordt aangesloten bij de vakbekwaamheidseisen uit artikel 4.1 Voda."

Voor de meeste advocaten geldt dus dat zij iedere twee jaar een WWFT-cursus moeten volgen. Voor kantoorverantwoordelijken en compliance officers werkzaam bij advocatenkantoren is dat zelfs ieder jaar. Via de jaarlijkse CCV-opgave wordt gecontroleerd of deze verplichtingen worden nagekomen.  

Zie hieronder de links naar de beleidsregels van de arrondissementen. N.B. lees deze lokale regelgeving goed door voor alle verplichtingen.

Arrondissement Noord-Nederland


Beleidsregel WWFT 2018 Noord-Nederland

Zie de Beleidsregel Toezicht WWFT Noord-Nederland 2018 (besloten gedeelte website)

Arrondissement Overijssel

WWFT regelgeving Orde van Advocaten Overijssel


Zie de Beleidsregel Toezicht WWFT Overijssel 2018 en WWFT-beleid Orde van Advocaten Overijssel


Arrondissement Midden-Nederland

Regelgeving WWFT Midden-Nederland

Zie hier de regelgeving van de Orde van Advocaten Midden-Nederland

Arrondissement Noord-Holland

WWFT regelgeving Noord-HollandZie hier de Beleidsregel Toezicht WWFT 2018 en andere WWFT regelgeving van de Orde van Advocaten Noord-Holland

Arrondissement Amsterdam

Regelgeving WWFT Orde van Advocaten Amsterdam

Zie hier de Beleidsregel Toezicht WWFT 2018 van de Orde van Advocaten Amsterdam en andere regelgeving.

Arrondissement Den Haag

WWFT regelgeving Den Haag
Zie hier de Beleidsregel Toezicht WWFT 2018 van de Orde van Advocaten Den Haag en andere regelgeving.

Arrondissement Rotterdam

WWFT regelgeving Orde van Advocaten Rotterdam


Zie hier de Beleidsregel Toezicht WWFT 2018 van de Orde van Advocaten Rotterdam en andere regelgeving.

Arrondissement Gelderland

WWFT regelgeving Gelderland


Zie de Beleidsregel Toezicht WWFT 2018 van de Orde van Advocaten Gelderland en andere regelgeving.

Arrondissement Oost-Brabant

WWFT regelgeving Oost-Brabant


Zie hier de Beleidsregel Toezicht WWFT 2018 van de Orde van Advocaten Oost-Brabant en andere WWFT-regelgeving.

Arrondissement Zeeland-West-Brabant

WWFT-regelgeving Zeeland-West-Brabant


Zie hier de lokale WWFT-regelgeving van het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Arrondissement Limburg

WWFT-regelgeving Orde van Advocaten LimburgZie hier de WWFT-regelgeving van de Orde van Advocaten Limburg.

Verplichte WWFT cursus voor advocaten