Toon cursussen op rechtsgebied

Wet Wapens en Munitie - Theorie en praktijk

7 november 2019

mr.Jan Vlug
 • DOCENT(EN):
  mr. Jan Vlug
 • LOCATIE:
  Schietsportcentrum Westerpark Amsterdam
 • TIJD:09:30 tot 18:00 uur
 • PRIJS:395
 • DATUM:
  7 november 2019
 • PO-PUNTEN:4
 • DATUM:7 november 2019
Schietsportcentrum Westerpark Amsterdam

Leer in één dag alles over wapens en strafrecht! Mr. Jan Vlug neemt u mee in de achtergronden en actuele ontwikkelingen van de WWM. Gerechtelijk wapenexpert Jaś van Driel zal tijdens de cursus uitleg geven over diverse soorten wapens en het wettelijke regime.Tijdens deze cursus leert u de ins- en outs over de Wet Wapens en Munitie, en maakt u op een bijzondere manier kennis met het onderwerp!

4 PO-PUNTEN Nederlandse Orde van Advocaten

Cursus wet wapens en munitie

Niveau & Doelgroep

De deelnemer beschikt over basiskennis van het straf(proces)recht. Deze cursus is bedoeld voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen. 


Inleiding

De Wet Wapens en Munitie geeft regels inzake het vervaardigen, het verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, enzovoorts van wapens en munitie. Maar wat betekent dit nu in de praktijk?  Wat valt er nu onder dat "enzovoorts"? Welke uitleg wordt er nu aan gegeven in de praktijk, en welke ontwikkelingen zijn er? Tijdens deze cursus leert u de ins- en outs over de Wet Wapens en Munitie, en maakt u op een bijzondere manier kennis met het onderwerp!


Cursusvorm

De tijdsduur van de cursus is 6 uur. Tijdens de cursus staat de praktijk centraal. De cursus wordt gepresenteerd door mr. Jan Vlug en ing. Jaś van Driel. Tot slot is er na de cursus gelegenheid om zelf de schietbaan op te gaan onder begeleiding van een instructeur. 

Tijdens deze cursus zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • soorten wapens en hun plek in de WWM (artikel 2 WWM, categorie I-IV) en munitie;
 • systematiek en relevante wet- en regelgeving;
 • opzet en structuur van de WWM;
 • strafvorderlijke kwesties WWM zoals doorzoeking, inbeslagneming, onderzoek, fouilleren (reactief en preventief, veiligheidsfouillering);
 • materieel strafrechtelijke praktijk WWM (gedragingen, samenloop, opzet, poging, deelneming/medeplegen en strafuitsluitingsgronden (dwaling);
 • definities van wapens, munitie, onderdelen en hulpstukken;
 • defecte, incomplete en ondeugdelijke wapens;
 • verpakkingen;
 • Capita Selecta (legaal wapenbezig, penitentiair- rechtelijke aspecten, artikel 3 WWM, verweren (uitdrukkelijk standpunten), tenlastelegging, bestanddeel of fait d'excuse, overtreding of misdrijf, commune delicten met wapens en bestuursrechtelijke aspecten);
 • praktijkgevallen en vragen. 

Doelstelling

Na de cursus is de cursist op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet Wapens en Munitie, en heeft kennis over de relevante wetssystematiek en voorkomende begrippen en definities in vertaling naar de praktijk. 


Mr. Jan Vlug

Mr. Jan Vlug is sinds 1992 strafrechtadvocaat en is in die hoedanigheid betrokken geweest bij veel bekende zaken. Hij is tevens docent en spreker bij diverse (onderwijs)instellingen en is o.a. lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten, arrondissement Overijssel, portefeuille strafrecht.


Ingenieur Jaś van Driel

Ingenieur Jaś van Driel is sinds mei 2013 geregistreerd als gerechtelijk deskundige op het vakgebied 006.2 "Toetsing aan de Wet Wapens en Munitie". Sinds 1984 is ing. Jaś van Driel consultant wapens en wapenwet- en regelgeving, zowel Nederlandstalig als internationaal (Fare Consultants).  Daarnaast is hij landelijk onafhankelijk deskundige voor de Nederlandse politie- academie en levert daarbij expertise op het gebied van categorisering van wapens, daarbij uitgaand van een analyse van de technische eigenschappen daarbij en het bepalen of een wapen vrijgesteld is of niet. 

Daarnaast levert hij expertise op het gebied van interpretatie van wetgeving, zowel nationaal als internationaal (Europees niveau). Daarbij zijn voorwerpen die onder Categorie I sub 7 van de WWM vallen (of niet) en luchtdrukwapens een bijzonder aandachtsgebied. 

Tussen 2006 en 2008 was ing. Jaś van Driel consultant voor de rapporteur van het Europees Parlement tijdens het opstellen van de EU Weapons Directive 2008/53/EC. Tussen 2016 en 2017 was hij consultant voor de rapporteur van het Europees Parlement en de zetel en leden van het IMCO-commitee te Brussel en Strasbourg tijdens het opstellen van de EU Weapons Directive (EU) 2017/853. Van 1978 tot 1990 was hij werkzaam voor KLM als flight engineer en van 1990 tot 2011 was hij piloot. 

   

Schietsportcentrum Westerpark Amsterdam
Vredenhofweg 9 c
1051LM Amsterdam

Aanmelden voor deze cursus

U ontvangt na aanmelding een bevestiging per e-mail.