Welke verplichtingen zijn er met betrekking tot het rechtsgebiedenregister?

In het kader van kwaliteit en specialisatie heeft de NOvA per 2 januari 2019 het Rechtsgebiedenregister ingevoerd. Iedere advocaat moet zich uiterlijk vóór 1 maart 2020 hebben geregistreerd voor 1 of meer rechtsgebieden:

Informatie website NOvA over rechtsgebiedenregister

De verplichting om per geregistreerd rechtsgebied 10 punten per jaar te halen volgt uit artikel 4.4 Voda (zie ook de toelichting op artikel 4.4 VODA via de onderstaande link):

Artikel 4.4 VODA

Registratie kan pas wanneer de punten zijn behaald.

Zie verder de FAQ's van de NOvA over het rechtsgebiedenregister:

FAQ's rechtsgebiedenregister

N.B. Lees de gehele tekst van de VODA en de informatie op de website van de NOvA (zie links hierboven). Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Voor 2020 is het verplichte aantal punten per rechtsgebied tijdelijk gehalveerd tot 5 punten. In 2021 is dit weer 10 punten per rechtsgebied.