5 tips van de deurwaarder om uw declaratie wel betaald te krijgen

Een onbetaalde declaratie is altijd vervelend. Er is hard gewerkt voor de cliënt, tijd die niet in andere zaken kon worden gestoken. De redenen dat er niet wordt betaald kunnen uiteen lopen. Wel zijn er zaken die je als advocaat kunt doen om de kans op betaling te vergroten.

Said Azouagh, gerechtsdeurwaarder bij Lawpoint, geeft 5 tips over hoe je de declaratie wél betaald krijgt.

1.     Vraag een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden. 

Doe dit niet alleen bij aanvang, maar hak de te verrichten werkzaamheden in stukken en zend een voorschot voor aanvang van elk deel. 

2. Voer een consequente administratie die ook vastgelegd is in stappen. 

Door deze stappen altijd consequent op te volgen, weet een debiteur dat u uw voorwaarden even serieus neemt als het werk dat u voor hem verricht. Hij zal dan sneller tot betaling overgaan. 

3. Zorg ervoor dat u persoonlijk contact legt met de debiteur na een eerste herinnering per mail of post. 

Daarmee biedt u een ingang aan de debiteur om aan te geven waarom hij niet kan of wil betalen. Ook opent het een mogelijkheid tot het maken van afspraken om de factuur voldaan te krijgen. 

4. Wees concreet in het maken van afspraken en bevestig deze altijd door middel van een mail.

Vermijd vage afspraken zoals "betaling deze week" of "uiterlijk volgende week". Spreek een concrete datum af en bel een dag voor de deadline even op om de debiteur te herinneren aan de afspraak die is gemaakt. 

5. Als het minnelijk traject niet werkt, volg deze meteen op door een incasso via een deurwaarder.

Hoe langer u wacht hiermee, des te minder druk ervaart de debiteur om de factuur te voldoen. Hierdoor wordt ook de kans op een ongegrond verweer groter. Wacht hier dus niet mee. 

Voor meer informatie, zie de website van Lawpoint Gerechtsdeurwaarders

Lawpouint GerechtsdeurwaardersTips van de deurwaarder voor advocaten