Prof. dr. Peter van Koppen

Prof. dr. Peter van Koppen studeerde psychologie in Groningen (doc. psych 1978) en rechten in Groningen en Amsterdam (kand. jr. 1977). Hij promoveerde in 1984 in de Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Prof. dr. Peter van Koppen

Sinds 2003 is Prof.dr. Peter van Koppen (1953) hoogleraar Rechtspsychologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is psycholoog.

Cursussen van Prof. dr. Peter van Koppen