Prof. dr. Gert van Rijssen

mr. dr. Gert van Rijssen is ook arbiter in de Raad van Arbitrage voor de bouw. Voor zijn overstap naar de rechterlijke macht was Gert van Rijssen advocaat. Door de jaren schrijft en publiceert hij geregeld.

prof. dr. Gert van Rijssen

Mr.dr. Gert van Rijssen is raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, civiele kamer.

Cursussen van Prof. dr. Gert van Rijssen

Masterclass burgerlijk procesrechtAmsterdam

prof. dr. Gert van Rijssen
De Nieuwe Poort Amsterdam

In deze cursus geeft raadsheer en hoogleraar Gert van Rijssen waardevolle tips die van pas komen in elke civiele procedure. Veel aandacht zal uitgaan naar het praktisch formuleren van stellingen en verweren. In het verlengde daarvan wordt er ingegaan op bewijs, bewijslast en bewijsaanbod.