mr. Eric Diepraam

Hij heeft zo veel plezier in het werk in het kabinet dat wat hem betreft het moment dat hij moet rouleren nog lang niet komt. 

Mr. Diepraam draagt zijn kennis graag uit, is te vinden op Twitter en doceert de vakken 'strafvonnis' en 'het horen van getuigen' aan rechters en officieren in opleiding bij de SSR. In zijn vrije tijd is hij actief als jazzbassist. 

mr. Eric Diepraam

Mr. Eric Diepraam is sinds 2012 strafrechter bij de rechtbank Amsterdam. De afgelopen vijf jaar was dat als rechter-commissaris met als bijzondere aandachtsgebieden fraude, cybercrime en bijzondere getuigen.

Cursussen van mr. Eric Diepraam