Toon cursussen op rechtsgebied

Masterclass huurrecht bedrijfsruimte

18 december 2019 - De Nieuwe Poort Amsterdam

mr. Michel Visser
 • DOCENT(EN):
  mr. Michel Visser
 • LOCATIE:
  De Nieuwe Poort Amsterdam
 • TIJD:12:30 tot 17:30 uur
 • PRIJS:349
 • DATUM:
  18 december 2019
 • PO-PUNTEN:4
De Nieuwe Poort Amsterdam

Tijdens deze cursus neemt mr. Michel Visser u mee in het gehele traject van huurprijsaanpassing, waarbij aandacht zal zijn voor de meest actuele ontwikkelingen op dit gebied. Alle ten tijde van de cursus gebruikte voorbeelden en casusposities zijn ontleend aan de meest recente jurisprudentie.

4 PO-PUNTEN Nederlandse Orde van Advocaten

Niveau & Doelgroep

De masterclass huurrecht bedrijfsruimte is bedoeld voor deelnemers die over een gedegen kennis beschikken van het vastgoedrecht. Het niveau is verdiepend. Deze cursus is bedoeld voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen. 

Cursusvorm

Tijdens deze cursus wordt het gehele traject van de huurprijsaanpassing doorlopen. Dit traject is uitsluitend van toepassing op bedrijfsruimtes als bedoeld in artikel 7:290 BW, zodat allereerst de kwalificatie aan bod zal komen.

Aansluitend wordt besproken hoe het verzoek gedaan dient te worden, wanneer dit kan en welke omstandigheden daarbij relevant zijn. Ook zal de rol van een deskundige op het gebied van huurprijzen uitgebreid worden belicht. In dat kader zal aan de orde komen hoe deze deskundige in onderling overleg kan worden benoemd, maar ook hoe en wanneer dit aan de rechter kan worden gevraagd. 

Vervolgens zal aan de hand van voorbeelden worden toegelicht hoe een rapportage van de deskundige gelezen dient te worden en welke juridische argumenten daaruit te destilleren zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden zal tot slot de werking van de uiteindelijke uitspraak worden geduid. Alle ten tijde van de cursus gebruikte voorbeelden en casusposities zijn ontleend aan de meest recente jurisprudentie.

Doelstelling

Na deze cursus heeft u een nog beter beeld van het wel of niet bereikt hebben van overeenstemming en de valkuilen waarop u bedacht dient te zijn bij de beoordeling van koopovereenkomsten met betrekking tot woningen en ander onroerend goed.

Huurprijsaanpassing bedrijfsruimte op grond van artikel 7:303 BW


mr. Michel Visser is meer dan 13 jaar advocaat en is daarnaast docent bij de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, CPO Universiteit Nijmegen en enkele vastgoedorganisaties. Ook publiceert hij regelmatig over o.m. het huurrecht. 

mr. Michel Visser is eigenaar van Fisherman Advocaten met kantoren in zowel Amsterdam als Rotterdam. 

   

De Nieuwe Poort Amsterdam
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam
UITVERKOCHT

Andere populaire cursussen