Hoeveel PO punten vereist de RvR in 2019 voor een voorgezette inschrijving psychiatrisch patiëntenrecht?

Dit is geregeld in artikel 6c van de Inschrijvingsvoorwaarden Advocatuur RvR 2020:

Inschrijvingsvoorwaarden RvR 2020

Een fragment uit dit artikel:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving op het rechtsgebied psychiatrisch patiëntenrecht en het psychiatrisch patiëntenpiket zijn:

(...)

2.het desgevraagd kunnen overleggen van certificaten van het behalen van tenminste 6 opleidings-punten per jaar op het gebied van het psychiatrische patiëntenrecht. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht tellen voor dit aantal mee. Advocaten dienen in 2019 minstens de helft van hun opleidingspunten te besteden aan de voorgenomen invoering van nieuwe wetgeving op dit terrein, (...)"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Voor 2020 is het aantal punten gehalveerd in verband met de Coronacrisis, in 2021 zal dit weer 6 punten zijn.