Hoeveel PO punten moet ik in 2019 halen voor voortgezette inschrijving strafrecht bij de RvR?

Dit is geregeld is in de Inschrijvingsvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand:

Een advocaat die al is ingeschreven voor de specialisatie strafrecht elk jaar 12 opleidingspunten strafrecht halen. Van belang is verder dat tenminste eenmaal per 2 jaar een actualiteitscursus strafrecht gevolgd wordt.

In artikel 6a van de Inschrijvingsvoorwaarden RvR staat het volgende:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving voor advocaten zijn:

(...)

2.het desgevraagd kunnen overleggen van certificaten van het behalen van tenminste 12 opleidingspunten per jaar op het terrein van het strafrecht in het kader van de permanente beroepsopleiding. Dit opleidingsvereiste geldt niet voor stagiaires gedurende de looptijd van hun stage en;

3.het tenminste 1 maal per 2 jaar volgen van een actualiteitencursus op het terrein van het strafrecht. Een gevolgde cursus kan desgewenst opgegeven worden voor de hierboven genoemde 12 opleidingspunten per jaar."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In verband met de Coronacrisis is het aantal PO punten voor 2020 gehalveerd (6), in 2021 is het weer 12.