Hoeveel PO-punten familierecht moet u halen bij een voortgezette inschrijving personen- en familierecht bij de RvR?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving personen- en familierecht, zie bijlage 3 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

Over de opleidingsverplichtingen bij voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"De advocaat dient vanaf het moment van onvoorwaardelijke inschrijving:

e.10 opleidingspunten per jaar te halen op dit rechtsgebied. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het Personen- familierecht tellen voor dit aantal mee;"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Voor 2020 is het aantal punten gehalveerd (5 PO punten), voor 2021 zal weer het aantal van 10 PO punten van toepassing zijn.