Hoeveel PO-punten familierecht moet u halen bij een voortgezette inschrijving personen- en familierecht bij de RvR?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving personen- en familierecht, zie bijlage 3 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019

Over de opleidingsverplichtingen bij voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"De advocaat dient vanaf het moment van onvoorwaardelijke inschrijving:

e.10 opleidingspunten per jaar te halen op dit rechtsgebied. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het Personen- familierecht tellen voor dit aantal mee;"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.