Hoeveel PO punten vreemdelingenrecht moet ik van de RvR in 2019 halen voor de voortgezette inschrijving asiel- en vluchtelingenrecht?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving asiel- en vluchtelingenrecht, zie artikel 4 van bijlage 2 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"4 Voortzetting van de inschrijving

Om ingeschreven te blijven dient een (voorwaardelijk) ingeschreven advocaat in ieder jaar van inschrijving:

(...)

c) zich op de hoogte te blijven houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het asielrecht- en vluchtelingenrecht, onder andere door het jaarlijks volgen van 6 opleidingspunten op dit terrein. Desgevraagd behoort de advocaat certificaten te kunnen overleggen waaruit dit aantal punten blijkt;"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.