Hoeveel PO punten vreemdelingenrecht moet ik van de RvR in 2020 halen voor de voortgezette inschrijving asiel- en vluchtelingenrecht?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving asiel- en vluchtelingenrecht, zie artikel 4 van bijlage 2 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"4 Voortzetting van de inschrijving

Om ingeschreven te blijven dient een (voorwaardelijk) ingeschreven advocaat in ieder jaar van inschrijving:

(...)

c) zich op de hoogte te blijven houden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het asielrecht- en vluchtelingenrecht, onder andere door het jaarlijks volgen van 6 opleidingspunten op dit terrein. Desgevraagd behoort de advocaat certificaten te kunnen overleggen waaruit dit aantal punten blijkt;"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In 2020 is het aantal punten gehalveerd. In 2021 zal dit weer op niveau zijn.