Hoeveel PO punten slachtofferzaken moet ik in 2020 halen voor de voortgezette inschrijving in slachtofferzaken bij de RvR?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving slachtofferzaken, zie artikel 6h van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving op het terrein van rechtsbijstandverlening aan slachtoffers zijn:

(...)

2. Het jaarlijks behalen van vijf opleidingspunten op het terrein van het voegen van een civiele vordering van het slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf in het strafproces te behalen. Zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke aspecten dienen daarbij aan bod te komen. Opleidingsactiviteiten vanuit de vereniging/het netwerk tellen daarbij mee."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

Ook dit aantal punten is gehalveerd voor 2020; in 2021 is dit weer op niveau.