Hoeveel PO punten moet ik van de RvR in 2020 halen voor voortgezette inschrijving rechtsbijstandsverlening in zaken betreffende internationale kinderontvoering?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving kinderontvoeringszaken, zie artikel 6f van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving op het rechtsgebied internationale kinderontvoeringszaken zijn:

Het behalen van vier opleidingspunten op het terrein van internationale kinderontvoeringzaken, te behalen door het bijwonen van tenminste twee bijeenkomsten per jaar op het gebied van internationale kinderontvoering waarbij rechtsontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van internationale kinderontvoering worden besproken, georganiseerd door een door de Raad goedgekeurde instelling."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In 2020 is een halvering van toepassing vanwege Corona.