Hoeveel PO punten moet ik in 2019 halen voor de voortgezette inschrijving rechtsbijstandsverlening bijzonder curatoren in afstammingszaken (artikel 1:212 BW zaken) bij de RvR?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving als bijzonder curator in afstammingszaken, zie artikel 6i van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"Om ingeschreven te blijven staan onderhoudt de bijzondere curator zijn deskundigheid door het jaarlijks behalen van tenminste vier opleidingspunten op dit specifieke gebied."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.