Hoeveel PO punten moet ik in 2019 halen voor de voortgezette inschrijving rechtsbijstandsverlening bijzonder curatoren artikel 1:250 BW zaken bij de RvR?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving als bijzonder curator in artikel 1:250 BW zaken, zie artikel 6j van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt ten aanzien van de opleidingsverplichtingen bepaald:

"Om ingeschreven te blijven staan onderhoudt de bijzondere curator zijn deskundigheid door het jaarlijks behalen van tenminste vier opleidingspunten op dit specifieke gebied."

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

In 2020 is een halvering van toepassing vanwege Corona.