Hoeveel PO punten civiel jeugdrecht moet ik van de RvR in 2019 halen voor de RvR voortgezette inschrijving civiel jeugdrecht?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving civiel jeugdrecht, zie artikel 2 van bijlage 5 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020

Over de voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving voor het rechtsgebied civiel jeugdrecht zijn:

(...)

b) Het behalen van minimaal acht opleidingspunten op het terrein van het civiele jeugdrecht, waaronder tenminste één actualiteitencursus, per jaar. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het civiele jeugdrecht tellen voor dit aantal mee"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2020 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.

I.v.m. Corona zijn de punten voor 2020 gehalveerd (4 PO punten). Voor 2021 is het aantal te behalen punten weer 8 PO punten.