Alles over de specialisatie arbeidsrecht van de Raad voor Rechtsbijstand (nieuw vanaf 2020)

Tot en met 2019 mogen bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven advocaten arbeidsrecht zaken behandelen. Dat verandert per 1 januari 2020. Er zijn vanaf die datum deskundigheidseisen van toepassing met de verplichting om jaarlijks opleidingspunten te halen en een minimum aantal arbeidsrecht zaken te behandelen.


Toelating tot specialisatie arbeidsrecht

Leden van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) hoeven niet aan de door de Raad voor Rechtsbijstand gestelde eisen te voldoen. Leden van de VAAN hebben immers al te voldoen aan door de VAAN zelf gestelde eisen. Advocaten die van 1 januari tot en met 31 december 2019, dan wel van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 minimaal 10 arbeidsrecht zaken hebben behandeld, hoeven ook niet aan deze eisen te voldoen. Ook betalende zaken tellen daar in mee.

De eisen gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand maken per 1 januari 2020 onderdeel uit van de inschrijvingsvoorwaarden. Toetsing door de raad is van toepassing per 1 januari 2021.

Advocaten die geen lid zijn van de VAAN en niet het bovengenoemd aantal zaken hebben behandeld, kunnen toch worden toegelaten tot de specialisatie arbeidsrecht als er een door de Raad voor Rechtsbijstand erkende basisopleiding arbeidsrecht is gevolgd ter waarde van minimaal 20 opleidingspunten. Een alternatief hiervoor is het groot keuzevak arbeidsrecht van 5 dagdelen in het kader van de beroepsopleiding advocatuur van de Nova. Ook moeten in dat geval onder begeleiding van een ervaren rechtsbijstandverlener 5 arbeidsrechtzaken zijn behandeld.

Voortzetting inschrijving specialisatie arbeidsrecht

Voor advocaten die ingeschreven staan voor de specialisatie arbeidsrecht geldt dat zij per jaar tenminste 10 arbeidsrecht zaken behandelen en daarnaast 10 PO-punten per jaar op het gebied van het arbeidsrecht moeten behalen. Dit sluit aan bij het voeren van de specialisatie arbeidsrecht in het rechtsgebiedenregister, waarvoor immers ook 10 punten per jaar moeten worden behaald.

Maximum aantal specialisatiegroepen

Ook wordt per 1 januari 2020 een maximum van 4 specialisatiegroepen ingevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand: voor rechtsgebieden waarvoor deskundigheidseisen gelden, mag de advocaat er voor maximaal 4 staan ingeschreven.

Zie voor meer informatie de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Arbeidsrecht