5 tips van de deurwaarder: zo krijg je als advocaat je declaratie wel betaald

Een onbetaalde declaratie is altijd vervelend. Er is hard gewerkt voor de cliënt, tijd die niet in andere zaken kon worden gestoken. De redenen dat er niet wordt betaald kunnen uiteen lopen. Wel zijn er zaken die je als advocaat kunt doen om de kans op betaling te vergroten.

Said Azouagh, gerechtsdeurwaarder bij Lawpoint, geeft tips over hoe je de declaratie wél betaald krijgt:

1. Vraag een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden. Dat ligt voor de hand maar is het echt een goede graadmeter voor de betalingsmoraal van de cliënt. Doe dit niet alleen bij aanvang, maar hak de te verrichten werkzaamheden in stukken en zend een voorschot voor aanvang van elk deel.

2. Voer een consequente administratie die je ook hebt vastgelegd in stappen. Door deze stappen en aanmaningen altijd consequent op te volgen weet een debiteur dat je je voorwaarden even serieus neemt als het werk dat je voor hem verricht en zal hij sneller tot betaling over gaan.

3. Zorg ervoor dat je persoonlijk contact met de debiteur legt na een eerste herinnering per email of post. Daarmee bied je een ingang aan de debiteur om aan te geven waarom hij niet kan of wil betalen en kun je meteen afspraken maken om de factuur voldaan te krijgen.

4. Wees concreet in het maken van afspraken en bevestig deze altijd door middel van een email. Vermijd vage afspraken als “betaling deze week” of “uiterlijk volgende week”. Spreek een concrete datum af en bel een dag voor de deadline even op om daar aan te herinneren.

5. Als het minnelijk traject niet werkt, volg deze dan meteen op door een incasso via een deurwaarder. Hoe langer je daarmee wacht, des te minder druk door de debiteur wordt ervaren.

Said Azouagh is gerechtsdeurwaarder bij Lawpoint gerechtsdeurwaarders.

Lawpoint