Toon cursussen op rechtsgebied

Praktisch procederen en adviseren in het erfrecht

27 november 2019 - De Nieuwe Poort Amsterdam

mr. Annette van Riemsdijk
 • DOCENT(EN):
  mr. Annette van Riemsdijk
 • LOCATIE:
  De Nieuwe Poort Amsterdam
 • TIJD:12:30 tot 17:30 uur
 • PRIJS:349
 • DATUM:
  27 november 2019
 • PO-PUNTEN:4
De Nieuwe Poort Amsterdam

Wat zijn de concrete mogelijkheden om snel en zorgvuldig tot een oplossing te komen in het erfrecht? In deze cursus komen belangrijke materieelrechtelijke en procesrechtelijke aspecten van het erfrecht aan bod. Daarnaast is er aandacht voor praktische tips, oplossingen en actualiteiten. Na deze cursus bent u nog beter in staat uw cliënt bij te staan. 

4 PO-PUNTEN Nederlandse Orde van Advocaten

Niveau & Doelgroep

De deelnemer beschikt over basiskennis van het erfrecht en het procesrecht. Deze cursus is bedoeld voor advocaten en andere academisch geschoolde juristen. 

Inleiding 

In het erfrechtelijk domein komt procederen steeds meer voor. De oorzaken hiervoor zijn velerlei en komen in deze cursus aan de orde. Betrokkenen willen gedurende dit proces graag weten waar ze aan toe zijn en welke stappen ze moeten nemen. 

Wat zijn de concrete mogelijkheden om snel en zorgvuldig tot een oplossing te komen? Daarin speelt de partijautonomie en de behoefte aan een scenario een nadrukkelijke rol: betrokken personen willen steeds meer zelf beslissen en geven de controle niet graag uit handen. Essentieel voor rechtzoekenden is uw advies en de uitvoering daarvan. 

Na deze cursus bent u nog beter in staat uw cliënt(en) effectief te begeleiden en bij te staan. 

Cursusvorm

Onderwerpen die tijdens deze cursus aan bod komen zijn:

 • het wettelijk versterfrecht en testamentair erfrecht;
 • de personen in het erfrecht:
  • de positie van legatarissen en legitimarissen;
  • de rol van de (levens)executeur en vereffenaar;
  • de rechten van de langstlevende;
  • de positie van de executeur en de bewindvoerder in de vereffening. 
 • aanvaarden of verwerpen:


  • het effect en de gevolgen van een beneficiaire aanvaarding;
  • procesrechtelijke aspecten van het erfrecht;
  • actualiteiten en specifieke thema's. 

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft u kennis van zowel de inhoudelijke als de procesrechtelijke aspecten van de afwikkeling van een nalatenschap. U kunt een erfrechtelijke casus ontleden aan de hand van de positie van de betrokken partijen en voorkomende begrippen en deze oplossen aan de hand van toepasselijke wet- en regelgeving als inhoudelijk op procesrechtelijk niveau. Daarnaast bent u in staat uw cliënt(en) bij te staan en gericht te adviseren in iedere fase van dit proces. 

Naast advocaat, mediaitor (vFAS, IMI, MfN, vVCP, SNM en Juripax), rechter plv. en raadsheer-plv. is mr. A.M. Van Riemsdijk een ervaren docent, trainer, bestuurder, arbiter en adviseur. Zij publiceert regelmatig over familie- en erfrecht en ADR (mediation) en trainde duizenden professionals in het familierecht, onderhandelen, mediation, procesvoering en risicoanalyse. 

Ook adviseerde mr. Van Riemsdijk evenzoveel particulieren, ondernemingen, advocaten en (internationale) mediationproviders. Door haar inhoudelijke epertise en jarenlange ervaring, zowel juridsich als psychologisch, loopt mr. Van Riemsdijk steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Zo was zij 10 jaar bestuurslid NMI en is zij oprichtster en director emeritus van het International Mediation Institute (IMI). Zij startte met drs. Donald MacGillavry het eerste interdisciplinaire “scheidings- ” kantoor in Nederland. 

Mr. Van Riemsdijk is voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation en voorzitter plv bij de Stichting Kwaliteitsregister jeugd te Bilthoven. 

   

De Nieuwe Poort Amsterdam
Claude Debussylaan 2
1082 MD Amsterdam

Aanmelden voor deze cursus

U ontvangt na aanmelding een bevestiging per e-mail.

Andere populaire cursussen

Scheiden en eigen huis in de praktijkAmsterdam

Geertje Tuinema
De Nieuwe Poort Amsterdam
 • DOCENT(EN):Geertje Tuinema
 • LOCATIE:De Nieuwe Poort Amsterdam
 • DATUM:28 november 2019
 • PO-PUNTEN:4

De eigen woning is in een scheiding vaak één van de meest belangrijke onderwerpen, zowel bij gemeenschap van goederen als bij huwelijkse voorwaarden. De financiële en fiscale implicaties van uw advies zijn groot. Met praktijkcases worden de relevante regelgeving, risico's én kansen besproken. Actualiteiten en toekomstige wetgeving worden ook behandeld. 

Praktisch en actueel civiel jeugdrechtRotterdam

mr. Annette van Riemsdijk
De Nieuwe Poort Rotterdam

Advocaat en jeugdrechter Annette van Riemsdijk geeft u praktische handvatten voor het procederen in het civiele jeugdrecht en het optimaliseren van uw relatie met de gezinsvoogd en de RvdK. Naast actualiteiten over OTS, uithuisplaatsing en gezag wordt ingegaan op vrijwillige en dwangtrajecten, (komende) wetgeving, NJI- richtlijnen, de beroepscode van het SKJ (tuchtrecht voor jeugdwerkers) en actuele jurisprudentie.

Praktisch procederen in het familierechtRotterdam

mr. Annette van Riemsdijk
De Nieuwe Poort Rotterdam

Deze interactieve cursus is erop gericht u te laten zien hoe procesregels nog beter kunnen worden toegepast en hoe daarmee rekening te houden in de advisering van cliënten. Advocaat en familierechter Annette van Riemsdijk gaat in op de mogelijkheden en risico's van procederen. In deze cursus leert u uw strategie beter bepalen en daar praktische invulling aan te geven. Van Riemsdijk geeft inzicht op hoe de rechter tot een uitspraak komt en geeft praktische tips.