Hoeveel PO punten jeugdstrafrecht moet ik van de RvR in 2019 halen voor de voortgezette inschrijving jeugdstrafrecht en het jeugdstrafpiket?

Voor de voorwaarden voor een voortgezette inschrijving jeugdstrafrecht en jeugdstrafpiket, zie bijlage 5 van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019:

RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019

Over de opleidingsverplichtingen bij voortgezette inschrijving wordt bepaald:

"De vereisten voor de voortgezette inschrijving voor het rechtsgebied jeugdstrafrecht en het jeugdstrafpiket zijn:

(...)

b) Het behalen van minimaal acht opleidingspunten op het terrein van het jeugdstrafrecht, waaronder tenminste één actualiteitencursus, per jaar. Opleidingspunten behaald op het terrein van vaardigheden op het terrein van het jeugdstrafrecht tellen voor dit aantal mee"

N.B. Lees de gehele tekst van de RvR inschrijvingsvoorwaarden 2019 (zie hierboven) en niet slechts dit fragment. Er kunnen immers afwijkende situaties van toepassing zijn.